Diễn biến mới nhất ‘Về nhà đi con’ (tập 65): Thư tu.yên c.hiến với Nhã sau khi nh.ận lờ.i kh.iêu k.hích?

Nhận thư, hoa và quà của Nhã cùng lời khiêu khích, Thư dường như đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng.

Category:

Tin Hot

Tags:

,